กยศ.

ต้องอ่าน ถ้าอยากลดหนี้ กยศ. รัฐมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้าง!

อ่านก่อนเสียสิทธิ กยศ. มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งแบบปรับโครงสร้างหนี้ ยืดเวลาการจ่ายหนี้ ลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยลูกหนี้สร้างวินัย สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามเป้าหมาย ขณะนี้มีผู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้คืนกองทุน 3 ล้านคน ที่มีหน้าที่ในการชำระเงินคืนหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องรุ่นต่อไป

Link ที่เกี่ยวข้อง

กยศ.

ตรวจยอดหนี้ กยศ. ง่าย ๆ ต้องจ่ายเท่าไหร่

กยศ. เปิดช่องทางตรวจสอบยอดหนี้ ผ่านออนไลน์ในหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบยอดหนี้ เพื่อให้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา และตามจำนวนที่กำหนดตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

วิธีการตรวจสอบ เช็กหนี้ กยศ. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

ช่องทางที่สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ มีดังนี้
 1. แอปพลิเคชัน กยศ. Connect ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
แอปพลิเคชัน กยศ. Connect
2. แอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถเช็กหนี้ กยศ. ได้ทั้ง iOS และ Android
แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ขั้นตอนการใช้งาน

ทำได้โดย ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

 1. ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ด้วยบัตรประชาชน หรือแอปฯ เป๋าตัง
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ และเลือกถัดไป
 3. จากนั้นกรอกรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียนตั้งรหัสและยืนยันรหัสผ่าน
 4. ระบบจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จสามารถเริ่มใช้งานได้เข้าใช้งานด้วยบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
 5. ระบบจะส่ง OTP อีกรอบและตั้ง PIN เป็นรหัสเข้าใช้งานแอปฯ
 6. จากนั้นสามารถตรวจสอบหนี้ กยศ. ด้วยบัตรประชาชนได้เลย

การตรวจสอบ เช็กหนี้ ผ่านเว็บไซต์ กยศ.

สำหรับผู้ที่จะเข้าใช้งานตรวจสอบเช็กยอดหนี้บนเว็บไซต์ กยศ. ต้องเป็นผู้มีภาระหนี้กับ กยศ. หรือผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคาร และผู้ค้ำเท่านั้น
ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ

วิธีการเช็กหนี้ กยศ. ผ่านเว็บไซต์มีดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์
 • กดลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
 • หลังสมัครสมาชิกเสร็จสามารถดูยอดเงินกู้ ยอดที่ต้องชำระ รายการบัญชี

รู้กันไว้ก่อน กยศ. มีมาตรการช่วยลูกหนี้อย่างไรบ้าง

ผู้กู้ยืม กยศ.ที่มีปัญหาการผ่อนชำระ ไม่ต้องหนักใจอีกต่อไป เพราะ กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ด้วยการยืดเวลาชำระหนี้ออกไป พร้อมทั้งปรับลดดอกเบี้ย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ โดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเอาไว้วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
 2. ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว
 3. ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

ลดเบี้ยปรับ ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดี

ลงทะเบียนขอรับสิทธิส่วนลดเบี้ยปรับที่เว็บไซต์ ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชี โดยขอลดเบี้ยปรับร้อยละ 100 กรณีปิดบัญชีในคราวเดียวในวันใด โดยชำระหนี้ปิดบัญชีที่สาขาธนาคารกรุงไทย /ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่นัดชำระหนี้เท่านั้น

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตรวจสอบจำนวนหนี้แล้วพบว่ากองทุน ยังมิได้มีการลดเบี้ยปรับให้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนโดยเร็ว (เบอร์โทรศัพท์ 0-2016-2600 ต่อ 550 – 588) หรือ Line บัญชีทางการ กยศ.ฟ้องคดี

ลดเบี้ยปรับผู้ยังไม่ถูกดำเนินคดี

สำหรับผู้กู้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถลดเบี้ยปรับ 80% ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) สามารถติดต่อชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

นอกจากนี้ ยังดำเนินการลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

นับระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้ของผู้กู้ยืม กยศ.

ผู้กู้ที่เป็นหนี้ กยศ. ต้องจ่ายจำนวนเท่าไหร่ ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนถึงจะครบกำหนดชำระหนี้ของผู้กู้ยืม กยศ. ลองมาตรวจสอบระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้
โดยผู้กู้ กยศ. สามารถคำนวณการผ่อนชำระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฏาคมของทุกปี ให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่ต้องผ่อนชำระ โดยแบ่งลักษณะผู้กู้ กยศ.ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
 1. ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 3. ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
 4. ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

วิธีนับระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้

กรณีผู้กู้ลักษณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 จบปีการศึกษา 2564 จะต้องเริ่มชำระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ตามกำหนดเวลาด้านล่าง

วิธีนับระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้

ผู้กู้ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ที่จะจบการศึกษาในปี 2566 จะต้องเริ่มชำระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2568

วิธีนับระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้

ตัวอย่าง ตารางคำนวณการผ่อนชำระหนี้ 1 แสนบาท

ตารางคำนวณการผ่อนชำระหนี้

ลองคำนวณการผ่อนชำระด้วย ตารางการผ่อนชำระหนี้ด้วยตัวเอง

 

ที่ผ่านมามีลูกหนี้ กยศ. จำนวนมากไม่รู้ว่า มาตรการช่วยเหลือหนี้ ของ กยศ. มีจำนวนมาก สามารถเข้ามาตรวจสอบใช้สิทธิเพื่อลดภาระหนี้ลงไปได้ รวมไปถึงช่วยให้การจ่ายหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะยาวไม่เป็นภาระทางการเงินอีกต่อไป

Link ที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า