สถานพยาบาล

ขอเปิดสถานพยาบาล ผ่าน  Biz Portal

สถานพยาบาล ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง และมีหลายคนสนใจ เริ่มต้นขอเปิดสถานพยาบาลง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ Biz Portal ยื่นที่เดียว ครบ จบในจุดเดียว และเปลี่ยนเรื่องยาก ๆ ให้ง่ายขึ้นทันที พร้อมตอบทุกคำถาม ทั้งเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ ช่องทางการขอใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต เพียงเว็บเดียวก็จะช่วยให้การเป็นเจ้าของสถานพยาบาลได้ง่ายขึ้น เพียงปลายนิ้ว

Link ที่เกี่ยวข้อง

ครบ จบ ทุกเรื่องธุรกิจสถานพยาบาลผ่าน Biz Portal

Biz Portal เป็นสื่อกลางสำคัญที่ช่วยให้การติดต่อ เพื่อดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจไม่จำเป็นต้องไปหาข้อมูลจากหลาย ๆ เว็บไซต์ เพียงแค่เข้ามาใช้งาน Biz Portal ก็สามารถทำทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จ ครบทุกเรื่องธุรกิจที่ต้องการ เพราะเว็บไซต์นี้ช่วยทำเรื่องเกี่ยวกับภาคธุรกิจได้มากมาย ตั้งแต่แนะนำรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ การขออนุญาตตั้งธุรกิจ ไปจนถึงการต่อใบอนุญาตออนไลน์

ดังนั้นหากใครกำลังสนใจอยากยื่นขออนุญาตเปิดสถานพยาบาล แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือกำลังเผชิญปัญหาไม่สะดวกในการเดินทาง การรอคิวนาน หรือการติดต่อทำธุรกรรมไม่สะดวก ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เดินทางไปติดต่อยังสถานที่ราชการน้อยที่สุด พร้อมให้คุณเปิดเจ้าของธุรกิจสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกการแพทย์แผนไทย หรือ สหคลินิก ได้อย่างง่ายดาย สามารถศึกษาและขอเริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย ๆ ผ่าน Biz Portal ได้เลย ซึ่งทางเว็บไซต์รวบรวมใบขออนุญาตที่คุณทำการจดทะเบียน ดังนี้

 • ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล (โรงพยาบาล)
 • ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (โรงพยาบาล)
 • ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (โรงพยาบาล)
 • ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก)
 • ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (คลินิก)
 • การสมัครสอบใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์)
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง)
 • ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง)
 • ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ต้องขออนุญาตก่อสร้างป้าย และ/หรือ ติดตั้งป้ายให้แล้วเสร็จก่อน โดยต้องยื่นแบบชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับจากวันที่ติดตั้งป้ายแล้วเสร็จ)
ศึกษาวิธีการใช้งานได้ ที่นี่

จะขอใบอนุญาตสถานพยาบาล ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลแต่ละประเภท ต้องใช้เอกสารเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มาเช็กให้ชัวร์ก่อนกรอกแบบฟอร์มขอใบอนุญาต เพื่อที่จะได้เตรียมเอกสารให้พร้อม ทำเรื่องครบ จบ ภายในรอบเดียว ช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นและไปใช้งานได้ทันท่วงที

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตธุรกิจสถานพยาบาล

 1. แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล
 2. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง
 3. แผนผังภายในบริเวณสถานพยาบาล
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
 5. สำเนาบัตรประจำตัว
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานพยาบาล
 7. ใบรับรองแพทย์
 8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล)
 9. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล
 10. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามสถานพยาบาลแต่ละประเภท)

อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตแต่ละประเภทอาจมีความแตกต่างกัน หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องใช้ใบอนุญาติประเภทไหน ให้ระบบ SMART QUIZ ช่วยแนะนำคุณเพื่อความชัวร์ยิ่งกว่าเดิม โดยคุณต้องตอบคำถามในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนเพื่อให้ระบบแนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอและดูเอกสารที่ต้องใช้ขอเอกสาร ที่นี่

ช่องทางการขอใบอนุญาตสถานพยาบาลง่ายๆ

ปกติแล้ว ภาครัฐก็มีช่องทางในการติดต่อขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล ให้เลือกมากมายตามแต่ความสะดวกของประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานฯ หรือ ยื่นผ่านระบบออนไลน์อย่าง Biz Portal ตามตารางด้านล่าง

ประเภท
สถานที่/ช่องทาง
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ยื่นด้วยตนเอง
 • ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข (โทร 0 2193 7000 ต่อ 18226 หรือ 18106 )

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด(จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ยื่นผ่านระบบออนไลน์
 • เว็บไซต์ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) คลิกที่นี่

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

แต่ปัจจุบัน การขอใบนุญาตสถานพยาบาลผ่าน Biz Portal นั้นง่ายและเป็นมิตรมาก ๆ เพียงทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้ง หรือหากสงสัยว่าต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้างก็เพียงทำควิสหรือแชทกับเจ้าหน้าที่ และขอได้เลย เท่านี้ก็จะได้ใบอนุญาตมาครอบครองอย่างง่ายดาย เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นไปอีกขั้น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาต หรือดูวิดีโอแนะนำการยื่นคำขอได้ ที่นี่

การต่อใบอนุญาต สถานพยาบาล ผ่าน Biz Portal

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด และสามารถต่อได้จนกว่าผู้อนุญาตจะไม่อนุญาตให้ต่ออายุ โดยสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์ Biz Portal ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน พร้อมอำนวยความสะดวกในการต่อใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาล ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็รอรับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้

หากใบอนุญาตใกล้หมดอายุ อย่าลืมมาต่อใบอนุญาต ที่นี่

สำหรับผู้ประกอบการที่อยากดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล คลินิก สถานดูแลผู้สูงอายุ นอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถแล้ว จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอแนะนำตัวช่วยของการดำเนินธุรกิจ ที่สะดวก ยื่นที่เดียวในเว็บไซต์ ครบ จบในจุดเดียว สามารถยื่นขอใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบการยื่นคำขอใบอนุญาติแบบออนไลน์ Biz Portal ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

มาเริ่มต้นธุรกิจสถานพยาบาลได้แล้ว ที่นี่

Link ที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า