ขาย เสื้อผ้า ออนไลน์

ขอใบอนุญาต ขายเสื้อผ้าออนไลน์ให้ถูกกฎหมาย ผ่าน Biz Portal

การขายของออนไลน์ถือเป็นเทรนด์มาแรงแห่งยุคก็ว่าได้ สินค้าแทบทุกอย่างมีให้เลือกซื้อขายกันบนระบบออนไลน์ เสื้อผ้าก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์กันมากที่สุด เพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิต แต่กว่าจะมาเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์ได้ นอกจากจะต้องมีเสื้อผ้าสวย ๆ สะดุดตาลูกค้า มีโปรโมชั่น ราคาที่ดึงดูดแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรต้องทำคือ การจดทะเบียนขายของออนไลน์ การจดทะเบียนนี้มีข้อดีอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร ทำผ่าน Biz Portal ได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มาหาคำตอบกันในบทความนี้ได้เลย

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม

ทำความรู้จักร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์

ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น บริการขนส่งที่รวดเร็วและมีหลากหลายเจ้า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น และนโยบายหรือโครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากรัฐบาล ทำให้การค้าขายต่าง ๆ เข้าถึงกลุ่มคนทุกรุ่นมากขึ้น สินค้าที่จำเป็นหลาย ๆ อย่างจึงเปลี่ยนมาขายในรูปแบบออนไลน์ เสื้อผ้าเองก็เป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมที่ถูกนำมาขายออนไลน์ โดยมีขายในทุกแบบทุกไซซ์ ทุกเพศ ทุกวัย และทำการซื้อขายไปจนถึงการจ่ายเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เรามักจะเห็นการซื้อขายลักษณะนี้บ่อยๆ ผ่านการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือการกดซื้อบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ช้อปปี้ ลาซาด้า

เปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนหรือไม่ มีข้อดีอย่างไร

ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์เองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ซึ่งหากทำธุรกิจหรือมีบริการลักษณะต่อไปนี้ก็จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต ทั้งผ่านเว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
 • มีการบริการอินเทอร์เน็ต (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)
 • มีการให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • มีการบริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ช้อปปี้ ลาซาด้า

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เปิดร้านขายโดยไม่ได้จดทะเบียน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ซึ่งมีโทษปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ยังมีข้อดีที่เสริมภาพลักษณ์ให้ร้านค้าที่จดทะเบียนอีกด้วย เช่น

สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

 • การจดทะเบียนฯ จะทำให้ผู้ขายมีตัวตน และสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการและความไว้ใจต่อลูกค้า
 • เมื่อจดทะเบียนฯ แล้ว ร้านค้ายังจะได้สัญลักษณ์ DBD registered และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ

 • หลักจดทะเบียนฯ ยังได้รับสิทธิในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด เช่น หลักสูตรการพัฒนาการตลาด การทำบัญชี ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกิจเป็นระบบมากขึ้นแน่นอน
 • หากเกิดสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด ยังจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอีก

เป็นข้อมูลให้รัฐบาลนำไปพัฒนา

 • เมื่อจดทะเบียนฯ แล้ว ข้อมุลธุรกิจก็จะเข้าไปอยู่ในระบบส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศอีกทางด้วย

ใครจดทะเบียนได้บ้าง และใช้เอกสารอะไร

เมื่อเข้าใจความเป็นมาและความสำคัญของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ต้องการเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความั่นใจให้ผู้บริโภค และได้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยสามารถจัดเตรียมและกรอกเอกสารที่จำเป็นดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 • เอกสารประกอบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  ใบคำร้อง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกรณีผู้ยื่นคำชอไม่สามารถมาด้วยตนเองได้

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

ช่องทางการขอจดทะเบียน

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยและพร้อมที่จะเปิดร้านแล้ว ก็สามารถไปยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามช่องทางด้านล่าง แต่ปัจจุบันยังสามารถยื่นขอจดทะเบียนฯ ผ่าน Biz Portal เว็บไซต์ตัวกลางดำเนินการเรื่องเอกสารที่จะช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Biz Portal

ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและเริ่มต้นได้ไม่ยาก เพียงมีใจรักการขายและบริการก็สามารถรอรับทรัพย์ได้เลย โดยในปัจจุบัน ผู้ที่มองหาลู่ทางในการขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Biz Portal ได้เลย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สามารถขอใบอนุญาตได้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดอื่น ๆ จะสามารถขอผ่านออนไลน์ได้เร็วๆ นี้แน่นอน

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมยังสามารถแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Biz Portal จะลองทำ Smart Quiz ดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ หรือจะอ่านเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจก็ยังได้

ประเภท
สถานที่
ช่องทาง
ติดต่อด้วยตนเอง
 • ร้านขายของออนไลน์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพ - จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สำนักงานเขตและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
 • ร้านขายของออนไลน์ในจังหวัดอื่น ๆ
  - จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ เทศบาลจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ออนไลน์
 • เว็บไซต์ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) คลิกที่นี่
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ขอใบอนุญาต ขายเสื้อผ้าออนไลน์

ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นอีกหนึ่ง ช่องทางสร้างอาชีพที่น่าสนใจ แต่ก็ต้องมีการจดทะเบียน ขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตลอดจนได้ประโยชน์จากหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐต่าง ๆ การขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถทำผ่านออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงเริ่มจดทะเบียนวันนี้ผ่าน Biz Portal แล้วพร้อมขายแบบถูกกฎหมายได้เลย

Link ที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า